ПЕСМА

od Пословице и ситне песмице

II
  Зашто да зовемо
ове случајне бразде путева?…
Свако ко се креће у шетњи
као Исус, на мору.

VI
  Ти ходаш, твој корак су
пут, и ништа друго;
нема пута, шетачу,
пут правиш пешачењем.
Ходајући правите пут,
а када погледате уназад,
видите пут који ви
никад више неће згазити.
Валкер, нема пута,
У мору само стазе за ветар.

- Антонио Мацхадо (1875–1939),
превео Роберт Бли

Следеће поглавље
Ретурн то Шетач садржај

удео